Seneste Nyt

Generalforsamling 2018

Midtsjællands Rollespils Forening

Ringsted 2. Februar 2018

Kære alle sammen

Så er det blevet tid til vores Generalforsamling, og vi indkalder derfor alle interesserede medlemmer til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 15. Marts 2018 KL. 19.00

i klublokalerne over vores rollespilskælder på Ringsted Ny Friskole
Bringstrupvej 31, Bringstrup, 4100 Ringsted

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Orientering om årets budget og godkendelse heraf.

6. Behandling af forslag.

7. Valg af:
A: Formand
B: Bestyrelse
C: Suppleanter
D: Revisor

Formand på valg:
Per M. Nørager modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Kim S Vestergaard, Sarah Langhoff Bauer, David Bialas

Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg:
Mike R. Segato, Benjamin Eghorst Lærke, Malte Bering.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen:

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest
8. dage før den ordinære generalforsamling.

Håber så mange som muligt vil møde op til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for MRF

 

 

webdesign Webvenbjerg.dk & SEO Metatags.dk