Har du billeder fra et af vores spil, så kan du sende dem til os på denne mail, og vi skal derefter sørge for at de bliver oploadet.
 

Vi forbeholder os ret til at bruge billeder der tages under vores spil til  artikler, reklame o.lign. for foreningen. Hvis der tages et billede af dig, som du ikke ønsker bruges, send da en mail på ovenstående mailadr. 

webdesign Webvenbjerg.dk & SEO Metatags.dk