Velkommen til…

Vi har eksisteret i godt 8 år. Skønt vi er en relativ ny forening, står der masser af rollespilserfarne ildsjæle bag. Dette sikre dig som medlem og besøgende en god oplevelse – hver gang…

Her kan du læse meget om foreningens virke. Ind til videre står der lidt om de der sidder i bestyrelsen, vores udvalg, og hvem der har ydet sponsorater. Meget mere information kommer til med tiden.

 

Formandens beretning 2011 og 2012

Formandens beretning 2011

 

Kære medlemmer – Velkommen til dette års generalforsamling. Det er tradition at kigge tilbage, men i mine øjne er det ligeledes vigtigt at se frem – hvis ikke vigtigere. MRF har i det forgangne år deltaget i mange arrangementer, ud over vores normale spil 3. lørdag i måneden. Vi har måtte sande, at opbakningen til disse ikke har været overvældende, men det er samtidig en tendens i tiden, som er at spore i alle foreninger – ligesom et dalende medlemsantallet. Dette skal dog ikke være en undskyldning – vi skal se indad, og hele tiden forbedre os. Hvordan kan vi fremtidigt sikre os, at vores forening bliver valgt frem for en anden?

 

Vi skal først og fremmest løfte i flok. Sammen er vi stærkest. Jeg så gerne at flere medlemmer kom på banen og udbød f.eks. workshops, eller kom tidligere til spilgang, for at sætte egne ting op i skoven. Mottoet skal populært sagt ikke være; ”Hvad kan MRF gøre for mig, men hvad kan jeg gøre for MRF”. Et skoleeksempel på initiativrige, pligtopfyldende medlemmer, og en forening der lytter, kan findes i vores nystartede vampyrkampagne, der har spil 4 gange om året på skolen. I januar kom de med en ide, i februar havde de et regelsystem, og i marts havde de prøvespil – og nu er ballet åbent med første spilgang i april. Vi i bestyrelsen håber og tror på, at dette tiltag er endnu et krydderi i foreningsgryden, der på sigt skaber retten – MRF: Danmarks bedste rollespilsforening.

 

Udvalgsarbejde er en effektiv måde at arbejde på. Vi har således i bestyrelsen ud over vores månedlige møde, blandt andet arbejdet med kulturmateriale og regelsæt i udvalg. Det omfattende kulturmateriale ligger stort set klar, og det samme gør regelsættet, der er en udbygning med urter og gifte.

 

Vores vision angående plotudvalget til vores spil 3. lørdag i måneden er, at det skal være for alle med åbne møder – Kom med jeres historier kære medlemmer, og tag aktiv del i Midtlands skæbne. Jeg tror at fællesskabets bånd vinder over individet, og at vi igennem et åbent arbejde, med Kim ved kødgryden, kan få lavet nogle fantastiske scenarier. Det lyder let, men kræver meget arbejde. De der kommer med plots, skal derfor ikke alene have lyst og vilje til at gennemføre deres historie, men også tid. Tid til at mødes ansigt til ansigt og tid til forberedende arbejde.

 

Afslutningsvis skal vi have udarbejdet og nedskrevet vores visioner og værdier. Derved er det lettere for udefrakommende at se hvad vi står for, men det er også lettere at søge midler til projekter, fordi vi ved i hvilken retning vi vil. Jeg kan nævne, at vi kan se frem til en bålhytte og 2 shelters, der hvor kroen er nu. Projektet står Ringsted Ny Friskole for, men vi bakker naturligvis op om arbejdet – Det er trods alt lidt sjovere at spise suppe i tørvejr.

 

Jeg vil gerne sige tak til menighedsrådet for lån af skov, Ringsted Ny Friskoles bestyrelse og personale for lån af skole, og slutteligt en stor tak til naboerne der må lægge øre til skrig, skrål og mærkelige skabninger.

 

Hans-Jakob Bjørn Christensen

Formand, Midtsjællands Rollespilsforening

 

Formandens beretning 2012

 

Vi oplever fremgang i antallet af deltagere – noget som er et sjældent syn i Danmarks rollespilsforeninger. Vi skal dog ikke hvile og slappe af, men smede mens jernet er varmt. Vi skal forsat forme vores forening og drive den fremad, så vi når vores langsigtede mål; At blive Danmarks bedste rollespilsforening.

 

Andros, Ringsteds rollespilsbutik, har ligeledes gjort meget for vores fremgang. Det er et samlingssted for os nørder, og er derfor ikke alene en naturlig samarbejdspartner, men også et synligt sted der har åbent hver dag. Et sted nyankomne kan finde med lethed, og få information om vores forening. Samarbejdet bliver udmøntet i forskellige arrangementer, der spænder sig lige fra Ringsted middelalderfestival til en fastelavnsevent. Vores ønske er at skabe fokus på rollespil blandt Ringsteds borgere, men også at gengælde de mange deltagere som Andros sender til os, ved at sende kunder i deres butik. Det er derfor mit håb at I vil bakke op om Andros, og sende jeres penge den vej, skulle I investere i udstyr, spil, Warhammer eller andet.

 

Vi forsætter stilen med et varieret og spændende udbud af arrangementer. Vi har netop afholdt et godt kroeventyr, og forud venter vores overnatningsscenarie. Barda og Ringsted Middelalderfestival afvikles på den anden side af sommerferien, og så er der vores sædvanlige spil der hele tiden udvikles – ikke alene i spillet, men også med reglerne. Det opdaterede regelsystem har fået meget ros. Det har været dejligt at opleve, for deri er der blevet lagt meget arbejde.

Ud over vores faste spil, har vi også vores vampyrkampagne. Dette scenarie bliver positivt omtalt rundt omkring på Sjælland, og det er vi meget glade for. Vi bakser dog med rengøring. Skal vi forsat være på skolen er det vigtigt at det er i orden – hver gang. Her har vi alle et ansvar – bestyrelse, medlemmer og deltagere. Det kan ikke være rigtigt, at det er bestyrelsen der skal rydde affald op. Vi skal have en fælles ånd der medvirker, at vi i stedet for at gå forbi, udenom eller over skrald udenfor, eller jord indendørs, får ryddet det op – Afliv derfor tanken ”det er der nok en anden der gør” eller ”det er ikke mig der har gjort det”. Den positive ånd skal ydermere være synlig på vores hjemmeside og facebookprofil MRF – sidstnævnte har desværre til tider været præget af stupide udtagelser – noget der ikke er acceptabelt. Sig også her fra over for de få, der skaber et uheldigt billede af vores forening.

 

Kære medlemmer. Ønsker I mere ansvar, så meld jer under fanen – sid ikke tilbage og tænk: De tager nok kontakt. Det har ofte været de få, der får det til at ske for de mange. Arrangementer bliver så meget bedre, hvis vi løfter i flok. I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve John og Kim, der tager et kæmpe læs – både i vores faste spil, men også ved arrangementer. Jeg vil gerne rette en særlig tak til jer, og have et stille ønske om, at alle rummede en lille del af jeres flid, deltagelse og engagement.

 

Tak til alle medlemmer og deltagere, der alle på hver sin måde, bidrager til vores spil og forening. Jeg glæder mig til at se jer i det kommende år – om end ikke i skoven hver gang, så i indskrivningen – og så glæder jeg mig i øvrigt også til at se jer i TV2-øst udsendelse om vores forening d. 9. april – her skal der også lyde en tak for en fed dag og god reklame.

 

Merci fordi I er til – og i øvrigt tak til Jonas fordi han altid har kage med – ikke alene hertil, men også til vores bestyrelsesmøder…

Hans-Jakob Christensen

Formand, Midtsjællands Rollespilsforening

 

webdesign Webvenbjerg.dk & SEO Metatags.dk